LOGO-75PNG04
Predstavitev projekta:

MOBILNA SPLETNA STRAN

 

Pripravila:

Maja Jankovič, Specialistka za zgodnje učenje, Aškerčeva ulica 5, 3250  ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 28.7.2014

 

Uvod

Okolje je del nas in mi smo del okolja v katerem bivamo in živimo. Lokalne rešitve upravljanja z okoljem so učinkovitejše, kadar so ključni deležniki v skupnosti povezani. Pomemben del mreže so tudi izobraževalne ustanove in zavodi.

Otroci so najmlajši člani v skupini človeške rase na našem planetu pa vendar imajo zelo pomembno vlogo. Razvijanje zgodnjega ekološkega zavedanja ni le znanje in učenje o sortiranju odpadkov ali smotrni porabi vode. Je oblikovanje odgovorne okoljske zavesti in nenehen proces, ki dolgoročno vodi do ekološko kompetentnih odraslih posameznikov, ki bodo v bodoči družbi iskali rešitve za okoljske probleme, ki jih danes niti ne poznamo.

 

ECOHEAD-PNG01

»ECOHEAD« (EKOGLAVCA), je mobilna spletna stran, ki je namenjena ravno njim. V štirih glavnih poglavjih vodi otroka od osveščanja in učenja do igranja igric in zabave, ki jo igranje ponuja. Ker se zavedamo pomena, ki ga otroku predstavljajo starši in učitelji smo pripravili navodila za podporo k učenju tudi zanje.

Vsebine smo pripravili v angleškem jeziku, saj raziskave na področju sodobnih metod zgodnjega učenja kažejo, da je le to učinkoviteje in bolj zanimivo, kadar se ponuja skozi izbran kontekst. Otroci se tako učijo angleščino skozi kontekst ekologije in okoljskih vsebin in so na ta način vpeti v drugačne miselne situacije.

Želimo si, da bi »ECOHEAD« postal uporaben in zabaven sodobni izobraževalni pripomoček, ki bo razvijal višje zavedanje in delovanje  najmlajšega posameznika v odnosu do narave in njenih občutljivih in povezanih sistemov.

V povezavi z vrtci, šolami, starši, učitelji in lokalnimi deležniki, ki skrbijo za okoljske rešitve, bodo imeli otroci možnost opazovanja in delovanja procesov v okolju in izkušnje in znanja smiselno prenašati v vsakodnevno življenje.

 

Sestava spletne strani

Vstopna stran ponuja vizualno podobo v obliki povezanega in soodvisnega kroga, kjer se modul LEARN (UČIM SE) navezuje na modul PLAY (IGRAM), le ta se nadaljuje v modul LIVE 4R (ŽIVIM 4R) in v modul SHARE (DELIM).

Vizualna organizacija je razumljiva in privlačna, kar otroku omogoča učinkovito in enostavno uporabo.

 

LEARN-02

Modul LEARN (UČIM SE)

Učeči modul je sestavljen iz treh poglavij, ki otroku dajejo osnovne informacije in dejstva o ekologiji, vodi in odpadkih. V razlage so vključeni videoposnetki in materiali, ki so razumljivi in prilagojeni otrokom.

Informacije tega modula služijo kot osnova za oblikovanje odgovorov v modulu PLAY, v podpoglavju QUIZZ.

 

PLAY-02

Modul PLAY (IGRAM)

Pri izboru in sestavi igric smo upoštevali predvsem pedagoške smernice in primere dobrih praks na področju učenja tujega jezika. Prvi sklop ponuja igro v kateri otrok išče besede, vezane na ekologijo, v drugem sklopu so ključne besede povezane z vodo in v tretjem sklopu tiste, s katerimi je dobro, da se otrok seznani na področju upravljanja z odpadki.

Kvizi so aktivnosti, ki se jih lahko otroci igrajo v razredih ali tudi doma s starši. Na koncu kviza dobi otrok priznanje ali pa nasvet, za ponovno učenje in igranje. Dve od iger sta namenjeni treningu ustvarjalnega razmišljanja in pomnjenja.

 

Modul LIVE 4R (ŽIVIM 4R)

Namen tega modula je razvijati spoznanje o moči in pomenu vsakodnevnih odločitev, ki jih otrok sprejema. Ustaljenim 3R smo dodali pomembnega četrtega – RE THINK (premisli prej), ki vzpodbuja proaktivno ekološko mišljenje.

live-rethinklive-reducelive-reuse   live-recycle

SHARE-02

Modul SHARE (DELIM)

V celotni zasnovi smo izhajali iz preproste ugotovitve, da skrbi do okolja ni mogoče razvijati brez razvijanja ljubezni do narave. Pridobljeno znanje,  izkušnje in dosežke lahko otrok deli na mnogih socialnih omrežjih kot so Facebook, Twitter, Viber, Skype. Navadne igrice omogočajo, da otrok deli svoje dosežke predvsem iz naslova tekmovalnosti. Mi smo  poudarili vlogo ljubezni do okolja, katero otrok iz navade in ustaljenega načina deljenja posreduje ostalim. Kadar deliš ECOHEAD-a deliš tudi ljubezen in skrb:

»I CARE – I SHARE« (meni je mar, zato delim).

 

Globalno in lokalno

Otroku svet predstavlja okolje, ki ga pozna in vsakodnevno srečuje. Zato smo  predstavili konkretne lokalne rešitve upravljanja z odpadki in vodo.

K sodelovanju smo povabili nekaj posameznikov in organizacij, med njimi tudi »UN WATER«, organizacijo za upravljanje z vodnimi viri pri Združenih Narodih. Projekta o ECOHEAD-u so bili zelo veseli in nam za ta namen dovolili uporabo vseh njihovih materialov. Tako je kviz o vodi, s katerim se uporabnik sreča na spletni strani »ECOHEAD« v modulu PLAY (IGRAM), v celoti prispevek organizacije na svetovnem nivoju. S tovrstnim sodelovanjem potrjujemo, da skrb za čisto pitno vodo ni prisotna le v tam, kjer otrok živi, ampak je del velikega mednarodnega prostora. In tudi za tega velja, kadar delim, delim skrb in ljubezen do okolja.