Maja Jankovič

Specialistka za zgodnje učenje

SODOBNO UČENJE

CONTEMPORARY LEARNING

Askerceva ulica 5

3250  Rogaska Slatina

SLOVENIJA

Tel + 386 (0)40 455 998

majajank@gmail.com

info@sodobno-ucenje.si