Spoštovani učitelji!

Ekologija in skrb za naše okolje sta zelo aktualni temi v izobraževanju in družbi nasploh. Spletna stran ECOHEAD/EKOGLAVCA je namenjena učenju tujega jezika in ekoloških vsebin v tesni podpori obeh navedenih področij. Posredni cilj spletne strani je povečanje zgodnje ekološke ozaveščenosti, ki bo otroke vodila k boljšim in bolj odgovornim odnosom z naravo.

ECOHEAD je osnovna platforma, iz katere si, kot učitelj, lahko oblikujete didaktične enote za doseganje kurikularnih ciljev za učenje tujega jezika (angleščina) v vseh ekoloških temah in vsebinah, kot so biologija, geografija, matematika, naravoslovje, družboslovje in drugih. Predmetna učitelja lahko načrtujeta skupaj saj je ECOHEAD osnovan za učno podporo učencemob uporabi IKT sredstev in vsebin. Če povežete spletno stran tudi s starši in širšim lokalnim okoljem bodo učne vsebine približane tistim v realnem življenju, kar pravzaprav oblikuje otrokovo izkušnjo celostno in tako vpliva na učinek, ki se kaže v obliki osvojenega znanja, otrokovih dejanj in navad.

LEARN-02

MODUL »ALI VEŠ« ponuja osnovne informacije na treh področjih: ekologija, voda in odpadki. Na svetovnem spletu smo poiskali kakovostne posnetke in učne strani, ki vam bodo pomagale dosegati širok spekter potreb učencev. Vse so v angleščini, saj je stran ECOHEAD prvenstveno namenjena podpori učenja angleščine.

Nasa Earth Science – Water Cycle – for older children – Reading skills, Listening comprehension

BILL NYE THE SCIENCE GUY:

http://billnye.com/?billnyeresourcetax=home-demos

NASA SCIENCE:

http://science.nasa.gov/earth-science/

»VODNI KROG« ZA OTROKE:

https://www.youtube.com/watch?v=U80LVjVX75k#t=13

UPRAVLJANJE Z VODO IN KANALŠČINAMI – WATER WORKS:

http://www.youtube.com/watch?v=wX4Cfu3Dd2E

 

PLAY-02

Pri vseh posnetkih gre za vizualizacijo pojava ali procesa, kar močno doprinese k razumevanju in poznavanju naravnih pojavov ali umetno vzpostavljenih sistemov, ki omogočajo upravljanje z osnovnimi življenjskimi viri.

Del posnetkov je pripravljen na osnovi lokalnih rešitev na področju petih občin, spremno besedilo je v slovenščini in je namenjeno vključevanju v poglobljene naravoslovne vsebine. Pri učenju tujega jezika lahko učenci sami pripravijo predstavitev lokalnih rešitev v angleščini, saj razpolagajo z večino pomembnega strokovnega besedišča.

 

.

.

.

.